تبدیل تاریخ میلادی به شمسی

تبدیل تاریخ یکی از کارهایی است که در ترجمه رسمی کاربرد دارد. اما ممکن است شما برای موارد دیگری نیز نیاز به تغییر تاریخ داشته باشید. ما به منظور کمک به شما ابزاری را تهیه کرده‌ایم که کمک می‌کند تاریخ‌های هجری شمسی را به میلادی و هجری قمری و همینطور بالعکس تبدیل نمایید.

برای استفاده از این ابزار کافیست ابتدا نوع تبدیل تاریخ را انتخاب نمایید. ابتدا یکی از موارد زیر را انتخاب نمایید:

  • تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و قمری
  • تبدیل تاریخ میلادی به شمسی و قمری
  • تبدیل تاریخ قمری به شمسی و میلادی

سپس تاریخ خود را انتخاب کرده و کلید تبدیل تاریخ را بزنید. تاریخ در فرمتهای مدنظر به شما نمایش داده خواهد شد.