Skip to main content

هنگام اخذ ویزا و همین طور سفر به کشورهای مختلف، یکی از مدارکی که مورد نیاز شماست (فارغ از نوع ویزا و کشور مقصد)، مدارک و مستندات شغلی و درآمدی تان است که می بایست ترجمه کنید و به سفارتخانه کشور مربوطه ارائه دهید.

اگر شما هم بازنشسته هستید و نمی دانید که چه مدارکی را تحت عنوان مدارک شغلی می بایست ترجمه کنید حتما ویدیوی زیر را مشاهده بفرمایید:

ارسال پاسخ