یکی از مهمترین اقدامات مجموعه دارالترجمه رسمی میرپارس، شفافیت در قیمت گذاری یا نرخ ترجمه رسمی است. این نرخ بر پایه نرخ‌نامه ارائه شده از سوی کانون مترجمان رسمی ایران محاسبه می‌گردد. در ادامه لیست قیمت خدمات دارالترجمه رسمی سال 1399 یا به عبارتی تعرفه خدمات دفتر ترجمه رسمی انگلیسی را مطالعه فرمایید.

شرح سند هزینه ترجمه هزینه ترجمه (نسخه اضافه)
ترجمه رسمی شناسنامه 250،000 ریال 62،500 ریال
ترجمه رسمی کارت ملی 200،000 ریال 50،000 ریال
گواهی تجرد 300،000 ریال 75،000 ریال
اصل یا رونوشت سند ازدواج 750،000 ریال 187،500 ریال
دفترچه بیمه 300،000 ریال 75،000 ریال
اصل یا رونوشت سند طلاق 1،050،000 ریال 262،500 ریال
گواهی عدم سوء پیشینه 300،000 ریال 75،000 ریال
کارت پایان خدمت 300،000 ریال 75،000 ریال
گواهینامه رانندگی 300،000 ریال 75،000 ریال
گواهی ولادت 300،000 ریال 75،000 ریال
پاسپورت 350،000 ریال 87،500 ریال
کارت بازرگانی هوشمند 300،000 ریال 75،000 ریال
کارت واکسیناسیون تا سه نوع واکسن 300،000 ریال 75،000 ریال
برابر اصل مدارک صادره از ایران 300،000 ریال 100،000 ریال
گواهی فوت 300،000 ریال 75،000 ریال
کارت معافیت 200،000 ریال 50،000 ریال
برگه مرخصی 300،000 ریال 75،000 ریال
کارت نظام پزشکی 300،000 ریال 75،000 ریال
کارت نظام مهندسی 300،000 ریال 75،000 ریال
تقدیرنامه و لوح سپاس + کوچک 450،000 ریال 112،500 ریال
تقدیرنامه بزرگ 600،000 ریال 150،000 ریال
کارت شناسایی 200،000 ریال 50،000 ریال
برگ آزمایش پزشکی کوچک 450،000 ریال 112،500 ریال
جواز دفن 450،000 ریال 112،500 ریال
کارت واکسیناسیون بیشتر از سه نوع واکسن 450،000 ریال 112،500 ریال
گواهی و گزارش پزشکی و پزشکی قانونی 600،000 ریال 150،000 ریال
برگ آزمایش پزشکی بزرگ 750،000 ریال 187،500 ریال
برابر اصل مدارک صادره از خارج 60،000 ریال 15،000 ریال
شرح سند هزینه ترجمه هزینه ترجمه (نسخه اضافه)
گواهی های اشتغال به کار بدون شرح وظایف 450،000 ریال 112،500 ریال
قبوض آب و برق و تلفن و مالیات 450،000 ریال 112،500 ریال
فیش های حقوقی کوچک 450،000 ریال 112،500 ریال
موجودی حساب 180،000 ریال 45،000 ریال
پروانه های کسب پزشکی و داروخانه 450،000 ریال 112،500 ریال
کارت 200،000 ریال 50،000 ریال
سابقه بیمه 450،000 ریال 112،500 ریال
فیش حقوقی مفصل 600،000 ریال 150،000 ریال
انواع گواهی یا سپرده بانکی 450،000 ریال 112،500 ریال
انواع اوراق مشارکت و اوراق قرضه 450،000 ریال 112،500 ریال
حکم بازنشستگی بزرگ 500،000 ریال 125،000 ریال
پرینت های بانکی کوچک تا 10 سطر 450،000 ریال 112،500 ریال
گواهی های اشتغال به کار با شرح وظایف 750،000 ریال 187،500 ریال
جواز اشتغال به کار 300،000 ریال 75،000 ریال
حکم بازنشستگی کوچک 300،000 ریال 75،000 ریال
فیش مستمری کوچک 300،000 ریال 75،000 ریال
پروانه نشر و انتشارات 450،000 ریال 112،500 ریال
فیش مستمری بزرگ 450،000 ریال 112،500 ریال
حکم افزایش حقوق 500،000 ریال 125،000 ریال
پرینت های بانکی بزرگ بیش از 10 سطر 600،000 ریال 150،000 ریال
قرارداد استخدامی 600،000 ریال 150،000 ریال
مالیات بر ارث 750،000 ریال 187،500 ریال
دسته بندی اسناد رسمی / شرح سند2 هزینه ترجمه3 هزینه نسخه اضافه4
وکالت نامه (نیم برگ) 750،000 ریال 187،500 ریال
مبایعنامه با کدرهگیری 600،000 ریال 150،000 ریال
اجاره نامه با کد رهگیری 600،000 ریال 150،000 ریال
سند مالکیت دفترچه ای 750،000 ریال 187،500 ریال
اقرار نامه یا تعهدنامه 750،000 ریال 187،500 ریال
استشهادیه 750،000 ریال 187،500 ریال
ارزیابی املاک 750،000 ریال 187،500 ریال
استعلام ثبت اسناد 300،000 ریال 75،000 ریال
سند وسائط نقلیه سبک 450،000 ریال 112،500 ریال
انواع قرارداد 1،050،000 ریال 262،500 ریال
دادنامه و رای دادگاه 1،050،000 ریال 262،500 ریال
هر نوع گواهی 450،000 ریال 112،500 ریال
اجاره نامه ومبایعنامه وبنچاق وقولنامه رسمی +برگ بزرگ 1،000،000 ریال 330،000 ریال
رضایتنامه و صلح نامه 750،000 ریال 187،500 ریال
سند مالکیت تک برگی 1،050،000 ریال 262،500 ریال
گواهی حصر وراثت 400،000 ریال 100،000 ریال
برگ بازجویی وبرگ بازپرسی 750،000 ریال 187،500 ریال
حکم کارگزینی 600،000 ریال 150،000 ریال
حکم اعضاء هیئت علمی 600،000 ریال 150،000 ریال
برگ سبز گمرکی یک رو 750،000 ریال 187،500 ریال
وکالت نامه بزرگ هر صفحه 1،050،000 ریال 262،500 ریال
دفترچه وکالت 650،000 ریال 162،500 ریال
ابلاغیه و اخطار قضایی 300،000 ریال 75،000 ریال
سند تلفن همراه 300،000 ریال 75،000 ریال
گزارش ورود و خروج از کشور 300،000 ریال 75،000 ریال
گواهی عدم خسارت خودرو نیم برگ 300،000 ریال 75،000 ریال
برگه جلب یا احضاریه 450،000 ریال 112،500 ریال
ریز مکالمات تلفن 450،000 ریال 112،500 ریال
گواهی عدم خسارت خودرو تمام برگ 450،000 ریال 112،500 ریال
قرارداد بیمه یا بیمه شخص ثالث 600،000 ریال 150،000 ریال
پرونده حقوقی 1،050،000 ریال 262،500 ریال
سند وسائط نقلیه سنگین 750،000 ریال 187،500 ریال
قیم نامه 750،000 ریال 187،500 ریال
 • تبصره 1: در ازای هر یک از خدمات زیر، مبالغ ذکر شده به هزینه‌های مذکور در نرخ‌نامه افزوده می‌شود.
  • الف) هزینه‌های دفتری (کپی، پلمپ و …) مبلغ 15/000 تومان
  • ب) ترجمه هر صفحه گذرنامه حاوی مهر و امضاء یا روادید مبلغ 10/000 تومان
  • پ) ترجمه هر انتقال در سند ملک مبلغ 10/000 تومان
 • تبصره 2 – برای هر مورد ثبت وقایع ازدواج ، فوت همسر یا طلاق ، هر فرزند ، توضیحات و یا وفات صاحب شناسنامه مبلغ 5000 تومان به هزینه های مذکور در نرخ‌نامه افزوده می شود .
 • تبصره  3 – هزینه ترجمه هر نسخه اضافه تنها در زمان مراجعه اول و همزمان با آن برای هر نسخه 25 درصد هزینه ترجمه است، برای مراجعات بعدی، کار جدید محسوب می شود
 • تبصره 4 –  هزینه تصدیق یا تایید هر صفحه کپی پیوست با مهر و امضای مترجم رسمی 1000 تومان است
 • تبصره 5 – منظور از هر صفحه ، صفحات A4  تا 20 سطر است.

دانلود فایل نرخ‌نامه

در صورت تمایل می‌توانید فایل pdf نرخ‌نامه ترجمه رسمی سال 98 را که توسط کانون مترجمان رسمی ایران منشتر شده است دانلود نمایید.