دارالترجمه رسمی میرپارس با توجه به درخواست های متعدد مشتریان ارجمند، از یک مترجم رسمی زبان آلمانی دعوت به همکاری می نمایید. در صورت تمایل برای همکاری با خانم میرباقری به شماره ۰۹۳۵۱۵۰۵۰۰۸ تماس حاصل فرمایید.

همچنین از مترجمین رسمی در کلیه زبانها نیز دعوت به همکاریم می نماییم.