Skip to main content

مدارک تحصیلی دوره ابتدایی:

 • این مدارک تحصیلی جهت تایید توسط این سه نهاد مهر و امضا شوند:
 • مدرسه مربوطه
 • اداره آموزش پرورش منطقه تحصیلی
 • اداره آموزش و پرورش کل

آدرس اداره آموزش و پرورش کل در تهران: تهران – خیابان سرپرست

لوکیشن اداره آموزش و پرورش کل در تهران :

مشاهده روی نقشه

مدارک تحصیلی دوره راهنمایی:

 • برای مقاطع اول و دوم مهر و امضای مدرسه، اداره آموزش و پرورش منطقه و اداره آموزش و پرورش کل لازم است.
 • برای مقطع سوم علاوه بر مهر و امضای مدرسه، اداره آموزش و پرورش منطقه و اداره آموزش و پرورش کل، ارائه گواهی پایان تحصیلات راهنمایی نیز لازم است (دقت شود که گواهی نیز توسط مدرسه، اداره آموزش و پرورش منطقه و اداره آموزش و پرورش باید مهر و امضا شود؛این گواهی لزومی ندارد که ترجمه شود و فقط برای اثبات اصالت سایر مدارک جهت تایید فرستاده می شود).

آدرس اداره آموزش و پرورش کل در تهران: تهران – خیابان سرپرست

لوکیشن اداره آموزش و پرورش کل در تهران :

مشاهده روی نقشه
 • برای مقاطع اول و دوم مهر و امضای مدرسه، اداره آموزش و پرورش منطقه و اداره آموزش و پرورش کل لازم است.
 • برای مقاطع سوم و پیش دانشگاهی علاوه بر مهر و امضای مدرسه، اداره آموزش و پرورش منطقه و اداره آموزش و پرورش کل، ارائه تاییدیه تحصیلی (نحوه دریافت آن در ادامه شرح داده شده است) نیز لازم است.
 • نحوه دریافت تاییدیه تحصیلی: با در دست داشتن اصل مدارک به یکی از دفاتر پیشخوان دولت مراجعه فرمائید و درخواست تاییدیه تحصیلی به کارتابل دارالترجمه ۵۳۲ (دکتر عباس مهرپویا) نمایید. بقیه مراحل اتوماسیون اداری می باشد و نیازی به حضور متقاضی ندارد. سپس اصل مدارک را به دارالترجمه تحویل داده تا مراحل ترجمه و تایید شروع شود.

آدرس اداره آموزش و پرورش کل در تهران: تهران – خیابان سرپرست

لوکیشن اداره آموزش و پرورش کل در تهران :

مشاهده روی نقشه

آدرس نزدیکترین دفتر پیشخوان دولت به دارالترجمه ۵۳۲: استان تهران، تهران، میدان انقلاب خ ۱۲ فروردین خ شهدای ژاندارمری شرقی، خیابان ۱۲ فروردین، پلاک ۸۵

لوکیشن نزدیکترین دفتر پیشخوان دولت به دارالترجمه ۵۳۲ :

مشاهده روی نقشه

مدارک تحصیلی مدارس خارجی مستقر در ایران:

 • مدارک تحصیلی صادر شده از مدارس خارجی مستقر در ایران جهت ترجمه و تایید باید توسط مرکز امور بین‌الملل مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش مهر و امضا شوند.

مدارک تحصیلی مدارس ایرانی خارج از کشور:

 • مدارک تحصیلی صادر شده از مدارس ایرانی خارج از کشور جهت ترجمه و تایید باید توسط اداره کل آموزش و پرورش مدارس خارج از کشور مهر و امضا شوند.

ارسال پاسخ