Skip to main content

از آنجایی که هویت شما برای سفارتخانه ها و سایر ادارات خارجی، بر اساس مشخصات پاسپورتی تان است، می‌بایست اطلاعات هویتی موجود در ترجمه مدارکتان کاملا مطابق با پاسپورت باشد. ازین رو، ارسال تصویر صفحه اول پاسپورت امری ضروری در شروع فرآیند ترجمه بحساب می‌آید.

لطفا عکس صفحه اول پاسپورت خود و سایر افرادی که مشخصاتشان حائز اهمیت هست را از طریق فرم زیر بارگذاری نمایید:

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, pdf.