Skip to main content
برچسب

بازار سهام

مدل رگرسیون کمی پویا برای رابطه بین بهای نفت و بازارهای سهام در کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت

مدل رگرسیون کمی پویا برای رابطه بین بهای نفت و بازارهای سهام در کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت

نویسنده سایر, مقالاتاولین کامنت را شما بگذارید

چکیده این مقاله به بررسی رابطه بین بهای نفت و بازارهای سهام در کشورهای عمده صادرکننده نفت (روسیه، نروژ، کانادا) و واردکننده نفت (آمریکا، چین، ژاپن) می‌یردازد. ما یک مدل…

بیشتر...