Skip to main content

 ترجمه قرارداد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است زیرا ترجمه اشتباه در قرارداد میتواند معنی حقوقی آنرا را عوض کند و شما را به مشکل بیاندازد. علاوه بر این قراردادها انواع و اقسام متفاوتی دارند که تنظیم کردن هرکدام، نکات و ریزه کاری های مخصوص به خود را دارد. در این ویدیو سعی شده تا انواع قراردادها را معرفی کرده و نکات موجود در ترجمه هر یک را توضیح دهیم.

ارسال پاسخ